autonehoda, sanitka, úraz, pomoc, finanční odškodnění...
 

Pracovní úraz

Stal se Vám pracovní úraz a nevíte si rady s náhradou škody?

Pracovním úrazem je poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Často se setkáváme s tím, že zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, si není jistý, jak a v jaké výši má nárokovat odškodnění. Pokud si poškozený zaměstnanec žádá o odškodné sám, tak s velkou pravděpodobností řádné odškodné nedostane. Ve většině případů nemá pojišťovna zájem vyřizovat odškodné v plné výši.

Na odškodné má nárok zaměstnanec, který:

 • má záznam o pracovním úrazu
 • má potvrzení o lékařském ošetření

Jaké jsou druhy odškodného?
 • bolestné
 • ztížení společenského uplatnění
 • náhrada za ztrátu na výdělku
 • náklady spojené s léčením
 • náhrada věcné škody

Náhrada škody při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu :
 • náklady spojené s pohřbem
 • náklady na výživu pozůstalých
 • jednorázové odškodnění pozůstalých
 • náhradu věcné škody

Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší :
 • pozůstalému manželovi
 • nezaopatřenému dítěti
 • rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže s ním žili v domácnosti

Zaměstnavatele se naše činnost nijak nedotkne.

Jste nespokojeni s výší odškodného? Pak neváhejte a obraťte se na nás.

S námi získáte jistotu nejvyššího možného odškodného.