autonehoda, sanitka, úraz, pomoc, finanční odškodnění...
 

Dopravní nehoda

Statisticky je 95% poškozených při dopravní nehodě nespokojených s přiznanou výší odškodného. Pojišťovny využívají neznalosti a nedostatku kompetence svých klientů. Vyplácejí částky neodpovídající utrpěné ztrátě. Odrazují poškozené nebo je nabádají k podepsání nevýhodné dohody.

Stále častěji je klientům výplata odškodného odmítnuta s možností dovolání se svých práv soudní cestou. Adekvátně tomu tak získáváme náležité odškodné pro poškozeného.

Víme, že každý má jen jedno zdraví a jeden život. Proto v případě újmy na zdraví či ztráty blízké osoby má každý člověk právo na kompenzaci v podobě odškodného. Toto odškodné nemůže vrátit zdraví, ani nezastoupí osobu nejbližší: matku, otce, dítě, ale pomůže žít dál, podpoří rozvoj, vzdělání, léčbu, rehabilitaci a alespoň částečně zmírní fyzickou i psychickou bolest.

Na odškodné má nárok každý účastník dopravní nehody: řidič, motorkář, spolujezdec, cyklista a chodec.

 • Není viníkem nehody, pokud s viníkem cestovaly vozem další osoby a ty byly při nehodě zraněni, mají nárok na odškodné.
 • Nárok na odškodné mají i lidé, kteří v době nehody nebyli nikde pojištěni.
 • Utrpěl újmu na zdraví, psychickou újmu.
 • Poškozeným pomůžeme i v případě kdy viník z místa nehody ujede je neznámý.
 • Pozůstalí poškozeného.
 • Viníka nehody se naše činnost nedotkne.

Druhy odškodnění:

 • náhrada za způsobené bolesti (bolestné)
 • odškodnění trvalých následků
 • náhrada účelných nákladů spojených s léčením
 • náhrada nákladů spojených s pohřbem
 • odškodnění pozůstalým při usmrcení
 • náhrada psychické újmy
 • náhrada ztráty na výdělku

Pokud si žádáte o odškodné sami, tak s velkou pravděpodobností řádné odškodné nedostanete. Ve většině případů nemá pojišťovna zájem vyřizovat odškodné poškozeným.

V případě, že se Vám stala nehoda v cizině, nebo je viníkem dopravní nehody cizinec, nemusíte se ničeho bát. I takové případy odškodňujeme.

Pověřte profesionály uplatňováním Vašich nároků!