autonehoda, sanitka, úraz, pomoc, finanční odškodnění...
 

Nový občanský zákoník

Náhrada za ublížení na zdraví nebo usmrcení při: dopravní nehodě, pracovním a školním úrazu.
Kdo způsobí jinému ublížení na zdraví je povinen poskytnout mu náhradu. Stejně tak ten, kdo usmrtí člověka, je povinen odškodnit pozůstalé (manžela, děti, rodiče a další osoby). Podle Občanského Zákoníku určují peněžní náhradu za ublížení na zdraví i za usmrcení blízké osoby tabulky s nízkou peněžní náhradou.

Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 již žádné tabulky neobsahuje a neomezuje soudce v tom, aby určil spravedlivou náhradu po zohlednění veškerých okolnosti případu. Po přijetí návrhu tedy soudy přestanou vycházet z příliš nízkých částek určených vyhláškou. Navíc budou moci lépe přizpůsobit výši náhrady okolnostem a rozlišovat např., zda k amputaci končetiny došlo u vědce, anebo talentovaného sportovce apod.