Odškodnění
Odškodnění 2014
Peníze
Peníze

Školní úraz

Školní úraz je takový úraz, který se stal studentům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

Jedná se tedy zejména o úrazy při vyučování, výletech, lyžařském výcviku a dalších akcích organizovaných školou .  

Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost studenta ve škole alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů.

Povinnosti studenta:

  • školní úraz nahlásit okamžitě vyučujícímu 
  • určit místo, čas, příčinu a svědka události
  • podepsat záznam o školním úrazu

Druhy odškodného :

  • bolestné
  • ztížení společenského uplatnění
  • náklady spojené s léčením
  • náhrada věcné škody

Každý student je povinen v den úrazu oznámit příslušnému pedagogickému pracovníkovi svůj úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a úraz spolužáka, jehož byl svědkem.

Nedostali jste adekvátní odškodné za školní úraz?  Pomůžeme Vám získat nejvyšší možné odškodné.


Hledáte práci?

Nabízim spolupráci v oblasti odškodňování zraněných lidí při dopravních nehodách a pracovních úrazů. V případě zájmu o tuto formu spolupráce mě kontaktujte.

Tel.: 773750189


Spolupracujeme:

Bylinky - odkaz

Vytvořeno redakčním systémem ARA

Copyright © 2014 Petr Černička

All rights reserved

Nyní se nacházíte na stránce:
Úvodní stránka  > Školní úraz